Úvodní stránka portálu, s přehledem článků a vstupem pro vyhledávání

Vítáme vás na národním archivním portálu

Ukončení příjmu datových balíčků SIP dle NSESSS 2012

V souladu s platným Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS 2017) je možné vytvořit datové balíčky SIP dle dřívější verze NSESSS 2012 po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti. Z provozních důvodů bude příjem datových balíčků SIP dle NSESSS 2012 ukončen v neděli 8. července 2018. Od pondělí 9. června 2018 budou přijímány datové balíčky SIP pouze dle NSESSS 2017 a výstupy budou poskytovány výhradně dle přílohy č. 4 tohoto standardu.

st 4. červenec 2018 (10:10)

Zveřejněn návrh validátoru SIP dle NSESSS 2017

Národní archiv zveřejňuje návrh validátoru datových balíčků SIP určených pro předávání dokumentů k trvalému uložení do národního digitálního archivu podle národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (NSESSS) platného od 4. července 2017. Od 4. července 2018 nebude národní digitální archiv zpracovávat jiné datové balíčky SIP, než vytvořené dle platného znění NSESSS, tj. pouze s deklarací verze 3. Připomínky a podněty k návrhu validátoru SIP či postupu validace zaslané na adresu helpnda@nacr.cz do 30. dubna 2018, budou následně vypořádány.

„Validátor SIP dle NSESSS 2017“, který dočasně validuje i dle starší verze NSESSS 2012 (bez podrobné kontroly obsahu) najdete na adrese: https://validatorsip.nacr.cz.

 

Datum aktualizace : út 19. únor 2019 (15:45)

Testovací a ostrá verze archivního portálu

Nacházíte se v testovací verzi národního archivniho portálu. Adresa ostré verze je https://portal.nacr.cz. Přístupové údaje do obou verzí jsou odlišné.

Datum aktualizace : pá 5. květen 2017 (15:09)

Příručka pro původce k využívání Národního archivního portálu při provádění skartačního řízení

Příručka pro původce (aktualizace leden 2019).

Datum aktualizace : čt 5. září 2019 (09:28)
1.Tlačítko pro vyhledání
2.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat s diakritikou