Vyhledávání v archivech dle zadaných parametrů, po zobrazení záznamů je možnost přejít na informace o archivu. Kromě základního nastavení vyhledávání je možno jej omezit přes filtry

Volby vyhledávání

Název místa vzniku [1] :
Datace od roku [2] : Datace do roku [3] :
Rozsah hledání [4] : Řazení výsledků dle [5] :

Hledaný řetězec

Místa vzniku [12]
Pardubice 14
Praha 7
Hradec Králové 6
Brno 4
Havlíčkův Brod 3
Plzeň 3
Kolín 2
Jičín 2
České Budějovice 2
Ostrava 2
Zobrazit více
Název archivu
Státní okresní archiv Pardubice 763
Státní oblastní archiv v Zámrsku 373
Vojenský historický archiv 45
Archiv bezpečnostních složek 18
Archiválie uložené mimo archivy v evidenci SOA Zámrsk 10
Státní okresní archiv Chrudim 10
Státní oblastní archiv v Litoměřicích 5
Moravský zemský archiv v Brně 5
Státní oblastní archiv v Praze 5
Archiv Národního technického muzea 5
Zobrazit více
Tématická skupina
Sbor národní bezpečnosti 1945 – 1991 8
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra 5
Vojska Ministerstva vnitra 1950 – 1991 2
Odborné organizace a zařízení ústředních úřadů, včetně oblastních správ a regionálních pracovišť ústředních orgánů 1
Kolejová doprava 1
Spoje 1
Orgány výkonu trestu - tábory nucených prací 1
Orgány výkonu trestu - ústavy nápravného zařízení 1
Ostatní školy (zde i biskupské alumnáty, ústavy a bohoslovecké semináře) 1
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969) 1
Zobrazit více
Původce
Východočeské muzeum Pardubice 4
Správa dálkových kabelů (1963-1992);, Správa dálkových spojů;, Přenosová technika, o.z.;, Český Telecom, a.s. (1993-1996) 2
Tábor nucené práce Pardubice 1949 - 1951 2
Krajské oddělení nápravných zařízení Brno 1952 - 1953, Krajská správa ministerstva vnitra - oddělení nápravných zařízení Brno 1954 - 1956 2
Správa StB při krajské správě SNB Hradec Králové a její podřízené útvary, včetně předchůdců, Krajská správa MV, Pardubice. 2
Oblastní úřadovna Státní bezpečnosti Kolín 1947 - 1948 , Velitelství oddílu Státní bezpečnosti Kolín 1949 - 1952, Okresní oddělení Státní bezpečnosti Kolín 1952 - 1953, Okresní oddělení ministerstva vnitra Kolín 1954 - 1966, , Oblastní úřadovna (odbočka) Státní bezpečnosti Kutná Hora 1946 - 1947, , Okresní oddělení ministerstva vnitra Český Brod 1954 - 1960, , Oddělení odboru železniční dopravy ministerstva vnitra Pardubice 1954 - 1959 , , Skupina železniční dopravy ministerstva vnitra Kolín 1954 - 1959, Oddělení odboru železniční dopravy ministerstva vnitra Kolín 1959 - 1962, , Skupina železniční dopravy ministerstva vnitra Havlíčkův Brod od r. 1955 2
Oblastní velitelství Sboru národní bezpečnosti Pardubice 1945-1948 2
Krajské velitelství Národní bezpečnosti Pardubice 1949-1952, Krajské velitelství Veřejné bezpečnosti Pardubice 1952-1954, Krajská správa ministerstva vnitra Pardubice 1954-1960 2
Zobrazit více

Soudobá dokumentace, Datace : 1300 - 2013

Otevřít [10]

Velkostatek Pardubice, Datace : (1400) 1494 - 1952

Otevřít [10]

Archiv města Pardubice, Datace : 1507 - 1945 (1960)

Otevřít [10]

Minorité Pardubice, Datace : 1516 - 1516

Otevřít [10]

Cech krejčích, postřihačů Pardubice, Datace : 1518 - 1889

Otevřít [10]

Cech soukeníků Pardubice, Datace : 1539 - 1841

Otevřít [10]

Cech kovářů, kolářů, bečvářů Pardubice, Datace : 1570 - 1885

Otevřít [10]

Cech tovaryšů Pardubice, Datace : 1589 - 1804

Otevřít [10]

Sbírka písemných pozůstalostí, Datace : 1600 - 1999

Otevřít [10]

Cech mlynářů, pekařů, sladovníků Pardubice, Datace : 1608 - 1861

Otevřít [10]

Cech řezníků Pardubice, Datace : 1627 - 1869

Otevřít [10]

Cech novoševců Holice, Datace : 1664 - 1882

Otevřít [10]

Cech tkalců Pardubice, Datace : 1675 - 1675

Otevřít [10]

Sbírka rukopisů a notového materiálu, Datace : 1697 - 2015

Otevřít [10]

Cech rybářů Pardubice, Datace : 1701 - 1765

Otevřít [10]

Arciděkanský úřad Pardubice, Datace : (1651) 1702 - 1950

Otevřít [10]

Cech truhlářů a připojených řemesel Pardubice, Datace : 1703 - 1864

Otevřít [10]

Cech sladovníků Pardubice, Datace : 1715 - 1858

Otevřít [10]

Cech ševců, novoševců Pardubice, Datace : 1722 - 1886

Otevřít [10]

Cech punčochářů Pardubice, Datace : 1724 - 1724

Otevřít [10]
1.Vstup filtru dle místa vzniku
2.Datum od (narození, vznik)
3.Datum do (úmrtí, zánik)
4.Volba rozsahu hledání
5.Nastavení řazení výsledků
6.Tlačítko pro vyhledání záznamu
7.Tlačítko pro zrušení filtrů vyhledávání
8.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat pouze digitalizované objekty
9.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat s diakritikou
10.V nové záložce zobrazí fond daného záznamu
11.Odkaz pro přechod na informace o archivu
12.Seznamy filtrů pro omezení výsledků