Vyhledávání v archivech dle zadaných parametrů, po zobrazení záznamů je možnost přejít na informace o archivu. Kromě základního nastavení vyhledávání je možno jej omezit přes filtry

Volby vyhledávání

Název místa vzniku [1] :
Datace od roku [2] : Datace do roku [3] :
Rozsah hledání [4] : Řazení výsledků dle [5] :

Hledaný řetězec

Místa vzniku [12]
Praha 210
Ostrava 22
Brno 18
Čechy 15
Tábor 10
Ostravsko 9
Rakovník 6
Soběslav 6
Moravská Ostrava 6
Plzeň 5
Zobrazit více
Název archivu
Archiv hlavního města Prahy 495
Literární archiv Památníku národního písemnictví 420
Archiv Národního muzea 250
Národní archiv 196
Archiv Akademie věd České republiky 188
Archiv Národního technického muzea 145
Státní oblastní archiv v Praze 121
Vojenský historický archiv 78
Státní oblastní archiv v Plzni 72
Archiv Českého vysokého učení technického v Praze 63
Zobrazit více
Tématická skupina
Osobní fondy 77
Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů 16
Ústřední orgány majitelů velkostatků 12
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra 12
Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských řemesel apod.) 10
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918 9
Politická správa po roce 1850 - zemská (oblastní) 9
Církevní instituce římskokatolické - řádové provincialáty, kláštery, koleje a řeholní domy 9
Spolky kulturní a osvětové do r. 1948 (divadelní, čtenářské, knihovnické, pěvecké, hudební, muzejní, okrašlovací, malířské a jiné) 9
Justiční správa a soudy do roku 1850 8
Zobrazit více
Původce
České místodržitelství 1911-1918, Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919, Zemská správa politická 1919-1920, Zemský úřad v Praze 1920-1945, Zemský národní výbor v Praze 1945-1949 36
Administrace toskánských statků v Praze 14
Státní úřad statistický v Praze 7
Židovské muzeum v Praze 5
Akademie výtvarných umění v Praze, Praha 7, U akademie 4 5
Československá pomoc v Londýně (1939-1940), od r. 1940-1945 Československý červený kříž v Londýně, jeho pobočka v Leamington Spa a delegatury v Egyptě, Íránu, Itálii, USA, Palestině, V. Británii a na osvobozeném území ČSR, Zahraniční odbor Československého červeného kříže v Praze 1945-1948 4
Ukrajinské muzeum v Praze založené ukrajinskou emigrací v ČSR sdruženou ve spolku Muzeum osvobozovacího boje Ukrajiny (1925-1948) 4
Rektifikační kancelář při nejvyšším úřadě berničním v Praze (do r. 1790);, Stavovské rektifikatorium (1792-1842);, Zemská stavovská účtárna (od r. 1842) 4
Zobrazit více

Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II., Datace : 1115 - 1820

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Sbírka Rybičkova opisů městských privilegií, Datace : 1197 - 1784

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Cisterciačky Tišnov, Datace : 1234 - 1950

Otevřít [10]

Česká finanční prokuratura Praha - listiny, Datace : 1250 - 1782

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Česká finanční prokuratura Praha, Datace : 1250 - 1952 (1965)

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Sbírka pečetidel – typářů, Datace : 1250 - 1918

Otevřít [10]

Františkáni - provincialát a konvent, Praha, Datace : 1283 - 1950

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Františkáni - provincialát a konventy, Praha, Datace : 1283 - 1950

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Česká dvorská kancelář, Praha, Vídeň, Datace : 1293 - 1791 (1826)

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Nostická sbírka grafiky, Datace : 1301 - 1907

Otevřít [10]

Archiv města Most, Datace : 1315 - 1945 (1948)

Otevřít [10]

Desky dvorské, Praha, Datace : 1341 - 1876 (1899)

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha - listiny, Datace : 1348 - 1790

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha, Datace : 1348 - 1918 (1926)

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Sbírka pečetidel a razítek, Datace : 1348 - 2000

Otevřít [10]

Úřad desk zemských, Praha, Datace : 1351 - 1926

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Desky zemské, Praha, Datace : 1351 - 1883 (1964)

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Sbírka opisů, Datace : 1383 - 1925

Otevřít [10]

Ústřední správa kapitulních velkostatků Praha, Datace : 1420 - 1945

Otevřít [10]
1.Vstup filtru dle místa vzniku
2.Datum od (narození, vznik)
3.Datum do (úmrtí, zánik)
4.Volba rozsahu hledání
5.Nastavení řazení výsledků
6.Tlačítko pro vyhledání záznamu
7.Tlačítko pro zrušení filtrů vyhledávání
8.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat pouze digitalizované objekty
9.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat s diakritikou
10.V nové záložce zobrazí fond daného záznamu
11.Odkaz pro přechod na informace o archivu
12.Seznamy filtrů pro omezení výsledků