Vyhledávání v archivech dle zadaných parametrů, po zobrazení záznamů je možnost přejít na informace o archivu. Kromě základního nastavení vyhledávání je možno jej omezit přes filtry

Volby vyhledávání

Název místa vzniku [1] :
Datace od roku [2] : Datace do roku [3] :
Rozsah hledání [4] : Řazení výsledků dle [5] :

Hledaný řetězec

Místa vzniku [12]
Praha 1530
Čechy 26
Ostrava 24
Brno 23
Praha-západ 20
Plzeň 14
České Budějovice 13
Ústí nad Labem 11
Vídeň 10
Jílové u Prahy 10
Zobrazit více
Název archivu
Archiv hlavního města Prahy 1905
Státní oblastní archiv v Praze 1897
Národní archiv 1481
Archiv Národního technického muzea 213
Vojenský historický archiv 213
Moravský zemský archiv v Brně 207
Státní oblastní archiv v Zámrsku 160
Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích 139
Státní oblastní archiv v Litoměřicích 132
Zemský archiv v Opavě 104
Zobrazit více
Tématická skupina
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, celostátní (federální po 1.1.1969) 279
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po roce 1918 94
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení po 1.1.1993 (zde i kancelář prezidenta, zákonodárný sbor, ústavní soud) 88
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení, v České socialistické republice (po 1.1.1969) 79
Jednotná zemědělská družstva (JZD) 62
Sbírky obrazového materiálu, fotografií a negativů 58
Ústavní orgány, ústřední úřady, jejich odborná zařízení do roku 1918 56
Osobní fondy 51
Policie, četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Vojska Ministerstva vnitra 46
Spolky hospodářské do roku 1948 (zemědělské, lesní, myslivecké, včelařské, zahrádkářské, stavby budov, potravní, živnostenských řemesel apod.) 42
Zobrazit více
Původce
SBČS Praha l 58
České místodržitelství 1911-1918, Zemská správa politická Národního výboru 1918-1919, Zemská správa politická 1919-1920, Zemský úřad v Praze 1920-1945, Zemský národní výbor v Praze 1945-1949 36
Komunistická strana Československa (1921-1989) 16
Administrace toskánských statků v Praze 14
Ministerstvo vnitra Praha (1918-1953) 12
Úřad předsednictva vlády (1945-1968) 8
Český telekomunikační úřad, Praha 6
Policejní ředitelství Praha (1785-1942), Úřad policejního prezidenta Praha (1942-1944), Policejní prezidium Praha (1944-1945), Ředitelství národní bezpečnosti Praha (1945-1949), Krajské velitelství národní bezpečnosti Praha (1949-1965) 6
Zobrazit více

Archiv kolegiátní kapituly vyšehradské, Praha, Datace : 1088 - 1943

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Archiv pražské metropolitní kapituly, Datace : 1101 - 1950

Otevřít [10]

Maltézští rytíři - české velkopřevorství, Praha, Datace : 1128 - 1946

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Benediktini - klášter Břevnov, Praha, Datace : 1174 - 2002

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Premonstráti - klášter Strahov, Praha, Datace : 1192 - 1950 (1952)

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Archiv pražského arcibiskupství, Praha, Datace : 1221 - 1950

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Křížovníci s červenou hvězdou - generalát a konvent, Praha, Datace : 1233 - 1950

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Česká finanční prokuratura Praha - listiny, Datace : 1250 - 1782

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Česká finanční prokuratura Praha, Datace : 1250 - 1952 (1965)

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Dominikáni - provincialát a konvent, Praha, Datace : 1255 - 1950

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

České gubernium - Guberniální listiny, Praha, Datace : (993) 1261 - 1921

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Františkáni - provincialát a konvent, Praha, Datace : 1283 - 1950

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Františkáni - provincialát a konventy, Praha, Datace : 1283 - 1950

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Augustiniáni obutí - provincialát a konvent, Praha, Datace : 1285 - 1999

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Augustiniáni obutí - provincialát a konvent, Praha, Datace : (1262) 1285 - 1999

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Česká dvorská kancelář, Praha, Vídeň, Datace : 1293 - 1791 (1826)

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

Archiv města Kutná Hora, Datace : 1314 - 1953 (1954)

Otevřít [10]

Archiv města Most, Datace : 1315 - 1945 (1948)

Otevřít [10]

Archiv města Mladá Boleslav, Datace : 1334 - 1945 (1975)

Otevřít [10]

Desky dvorské, Praha, Datace : 1341 - 1876 (1899)

Otevřít [10]

Název archivu: Národní archiv [11]

1.Vstup filtru dle místa vzniku
2.Datum od (narození, vznik)
3.Datum do (úmrtí, zánik)
4.Volba rozsahu hledání
5.Nastavení řazení výsledků
6.Tlačítko pro vyhledání záznamu
7.Tlačítko pro zrušení filtrů vyhledávání
8.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat pouze digitalizované objekty
9.Zaškrtněte pokud chcete vyhledávat s diakritikou
10.V nové záložce zobrazí fond daného záznamu
11.Odkaz pro přechod na informace o archivu
12.Seznamy filtrů pro omezení výsledků