Seznam archivů ze ktrerého je možno vybrat vícero záznamů a následně přejít na vyhledávání pouze v těchto archivech. V seznamu je možno vyhledávat.

Typ archivu :
Vybrat Typ archivu Název archivu
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Alšova jihočeská galerie
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 [5] Archivy organizačních složek státu a právnických osob zřízených zákonem Archiv Akademie věd České republiky
 [5] Archivy vysokých škol a škol Archiv Akademie výtvarných umění v Praze
 [5] Archivy podnikatelských subjektů Archiv ArcelorMittal Ostrava a. s.
 [5] Bezpečnostní archivy Archiv Bezpečnostní informační služby
 [5] Archiv bezpečnostních složek Archiv bezpečnostních složek
 [5] Archivy církví a náboženských společností Archiv Biskupství brněnského
 [5] Archivy politických stran, občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů apod. Archiv Centra hasičského hnutí Přibyslav
 [5] Archivy organizačních složek státu a právnických osob zřízených zákonem Archiv České národní banky
 [5] Archivy organizačních složek státu a právnických osob zřízených zákonem Archiv České televize
 [5] Archivy organizačních složek státu a právnických osob zřízených zákonem Archiv Českého rozhlasu
 [5] Archivy vysokých škol a škol Archiv Českého vysokého učení technického v Praze
 [5] Archivy podnikatelských subjektů Archiv ČEZ Plzeň
 [5] Archivy státních podniků Archiv DIAMO
 [5] Archivy měst a obcí Archiv hlavního města Prahy
 [5] Archivy organizačních složek státu a právnických osob zřízených zákonem Archiv Kanceláře prezidenta republiky
 [5] Archivy vysokých škol a škol Archiv Masarykovy univerzity v Brně
 [5] Archivy vysokých škol a škol Archiv Mendelovy univerzity v Brně
 [5] Archivy měst a obcí Archiv města Brna
 [5] Archivy měst a obcí Archiv města Ostravy
 [5] Archivy měst a obcí Archiv města Plzně
 [5] Archivy měst a obcí Archiv města Ústí nad Labem
 [5] Bezpečnostní archivy Archiv Ministerstva vnitra ČR
 [5] Archivy státních příspěvkových organizací Archiv Moravské galerie v Brně
 [5] Archivy státních příspěvkových organizací Archiv Národní galerie
 [5] Bezpečnostní archivy Archiv Národního bezpečnostního úřadu
 [5] Archivy organizačních složek státu a právnických osob zřízených zákonem Archiv Národního bezpečnostního úřadu - specializovaný
 [5] Archivy státních příspěvkových organizací Archiv Národního muzea
 [5] Archivy státních příspěvkových organizací Archiv Národního technického muzea
 [5] Archivy podnikatelských subjektů Archiv OKD Ostrava
 [5] Bezpečnostní archivy Archiv Policie České republiky
 [5] Archivy organizačních složek státu a právnických osob zřízených zákonem Archiv Poslanecké sněmovny
 [5] Archivy organizačních složek státu a právnických osob zřízených zákonem Archiv Pražského hradu
 [5] Archivy organizačních složek státu a právnických osob zřízených zákonem Archiv Senátu
 [5] Archivy vysokých škol a škol Archiv Slezské univerzity v Opavě
 [5] Archivy podnikatelských subjektů Archiv společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.
 [5] Archivy podnikatelských subjektů Archiv společnosti Škoda Auto
 [5] Archivy podnikatelských subjektů Archiv společnosti Škoda Plzeň
 [5] Archivy podnikatelských subjektů Archiv společnosti Sokolovská uhelná a. s.
 [5] Archivy podnikatelských subjektů Archiv společnosti ŽDB Group
 [5] Archivy vysokých škol a škol Archiv Univerzity Hradec Králové
 [5] Archivy vysokých škol a škol Archiv Univerzity Palackého v Olomouci
 [5] Bezpečnostní archivy Archiv Úřadu pro zahraniční styky a informace
 [5] Archivy vysokých škol a škol Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
 [5] Archivy podnikatelských subjektů Archiv Vítkovice, a.s.
 [5] Archivy vysokých škol a škol Archiv Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
 [5] Archivy vysokých škol a škol Archiv Vysokého učení technického v Brně
 [5] Archivy politických stran, občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů apod. Archiv Židovského muzea v Praze
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Baarovo muzeum - obecní památník
 [5] Bezpečnostní archivy Bezpečnostní archiv Vojenského zpravodajství
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Boučkův statek - skanzen
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Centrum hasičského hnutí, Přibyslav
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) České farmaceutické muzeum v Kuksu
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) České muzeum stříbra Kutná Hora
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) České muzeum výtvarných umění
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Diecézní muzeum, Brno
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Dům historie Přešticka
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Egon Schiele Art Centrum o.p.s.
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Expozice o historii a přírodě Nového Města pod Smrkem
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Galerie antického umění
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Galerie Benedikta Rejta
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Galerie moderního umění, Hradec Králové
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Galerie umění, Karlovy Vary
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Galerie v Podloubí
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Galerie výtvarného umění Hodonín
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Galerie výtvarného umění v Ostravě
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Hasičské muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Historické muzeum ve Slavkově u Brna
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Horácké muzeum Nové Město na Moravě
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Hornické muzeum Příbram
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Husitské muzeum v Táboře
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Impuls, středisko amatérské kultury, Hradec Králové
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Janáčkova akademie múzických umění v Brně
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Jihomoravské muzeum ve Znojmě
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Knihovna Vojenského historického ústavu Praha
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Koncertní a výstavní síň Kulturního střediska Svět
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Krajská galerie výtvarného umění, Zlín
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Krajská vědecká knihovna v Liberci
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Krajské muzeum Cheb
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Krajské muzeum Karlovy Vary
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Krkonošské muzeum Jilemnice
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Kulturní služby města Moravská Třebová - Městské muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Kulturní zařízení města Přibyslav, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Lidová tvorba - družstvo umělecké výroby Uherský Brod
 [5] Archivy státních příspěvkových organizací Literární archiv Památníku národního písemnictví
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Melicharovo vlastivědné muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městská knihovna Znojmo
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městská knihovna, Český Krumlov
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městská obrazárna - galerie Ludvíka Kuby, Březnice
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské divadlo, Český Krumlov
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské kulturní a informační středisko - Muzeum Dr. Aleše Hrdličky
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad - Památník K. V. Raise
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum ve Velké Bíteši
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum a galerie Hustopeče
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum a galérie Lomnice nad Popelkou
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum a galerie Ludvíka Kuby
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum a galerie Polička
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum a galerie v Hranicích
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum a galerie ve Svitavách
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum a galerie, Dačice
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum a galerie, Nepomuk
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum a galerie, Vodňany
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum a infocentrum, Chrastava
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum a knihovna Čáslav
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Česká Třebová
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Chotěboř
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Chrast u Chrudimě
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Dobruška
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Františkovy Lázně
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Frýdlant
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Horažďovice
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Hořice
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Klobouky
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Klobouky u Brna
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Králíky
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Lanškroun
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Ledeč nad Sázavou
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Mariánské Lázně
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Nová Paka
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Nové Město nad Metují
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Nový Bydžov
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Počátky
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Polná, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Přelouč
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Rtyně v Podkrkonoší
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Týn nad Vltavou
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Ústí nad Orlicí
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum v Čelákovicích
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum v Jaroměři
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum v Rýmařově Příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum v Sedlčanech
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum v Železném Brodě
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Valašské Klobouky
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum ve Skutči
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum ve Stříbře
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Velvary
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Žacléř
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Žamberk
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum Žirovnice
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum, Bechyně
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum, Blatná
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum, Netvořice
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum, Radnice
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské muzeum, Volyně
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské vlastivědné muzeum Kamenice nad Lipou
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské vlastivědné muzeum Velké Bílovice
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Městské vlastivědné muzeum, Zbiroh
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Mikcentrum - Městské muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Místní muzeum Lanžhot
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Místní vlastivědné muzeum, Železnice
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Moravská galerie v Brně
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Moravská zemská knihovna Brno
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Moravské zemské muzeum v Brně
 [5] Státní oblastní archivy Moravský zemský archiv v Brně
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muchovo muzeum s.r.o.
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzejní spolek ve Strážnici
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Říčany
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum - Riedelova vila
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum a galerie Hlinsko
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum a galerie severního Plzeňska
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum a galerie, Břeclav
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum a Pojizerská galerie
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Aš
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Blansko
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Bojkovska
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Boskovicka
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Boženy Němcové
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum bratří Čapků
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Broumovska
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Českého krasu v Berouně
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Českého lesa
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Českého ráje
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Chodska v Domažlicích
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum dělnického hnutí
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum družstevnictví
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum hlavního města Prahy
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Horní Bříza
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Hrnčířství
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Jindřichohradecka
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Josefa Dobrovského
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum města Brna
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum města Dobříše
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum města Duchcova
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum města Mnichova Hradiště
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum města Ústí nad Labem
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum místní historie, Smržovka
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Mladoboleslavska
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Novojičínska
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum obce Kobylí
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Podblanicka
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Podkrkonoší
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum policie ČR
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum pražského vodárenství
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum při Správě národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Proseč
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum romské kultury o. p. s.
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Škoda Plzeň
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum středního Pootaví
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Šumavy v Sušici
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Svatopluka Čecha
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum T. G. M. Rakovník
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Těšínska
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Třineckých železáren a města Třinec
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum umění Olomouc Státní příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum v bývalé Židovské synagoze
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum v Ivančicích
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum ve Šlapanicích
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Velké Meziříčí
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
 [5] národní archiv Národní archiv
 [5] Archivy organizačních složek státu a právnických osob zřízených zákonem Národní filmový archiv
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní kulturní památka - Vyšehrad
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní kulturní památka, Památník Lidice
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní muzeum - Archiv Muzea dělnického hnutí
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní muzeum - České muzeum hudby
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní muzeum - Historické muzeum - Archiv tělesné výchovy a sportu
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní muzeum - Historické muzeum: Československé dokumentační středisko
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní muzeum - Historické muzeum: Divadelní oddělení
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní muzeum - Historické muzeum: Oddělení starších českých dějin
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní památkový ústav Brno
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní technické muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní ústav lidové kultury
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Národní zemědělské muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Oblastní galerie, Liberec
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Oblastní muzeum Praha-východ
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Orlické muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Ostravská univerzita, Ostrava
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Ostravské muzeum, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památkový objekt Kladruby, Památkový ústav Plzeň
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památkový ústav Č. Budějovice, Správa st.hradu a zámku Český Krumlov
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památkový ústav České Budějovice, Správa státního zámku Hluboká n.V.
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památkový ústav Plzeň
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památník Antonína Dvořáka
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památník bratranců Veverkových, Semtín
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památník dr. Emila Holuba- Africké muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památník Jana Žižky z Trocnova
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památník Karla Havlíčka Borovského
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památník města Velké Opatovice
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památník Mistra Jana Husa
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památník Mladovožicka
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památník Mohyla míru, Prace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památník Terezín, národní kulturní památka
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Památník zapadlých vlastenců
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Pamětní síň Jana Amose Komenského
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Pedagogické muzeum J. A. Komenského
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Pivovarské muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Podbrdské muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Podhorácké muzeum Předklášteří
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Podještědské muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Polabské muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Poštovní muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Prachatické muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Prácheňské muzeum v Písku
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Rabasova galerie, Rakovník
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum v Chrudimi
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum a galerie Jičín
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum Kopřivnice o. p. s. - Technické muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum Mělník
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum Náchod
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum v Českém Krumlově
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum v Kolíně
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum v Litomyšli
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Regionální muzeum, Mikulov na Moravě
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Ruční papírna Velké Losiny a. s. - Muzeum papíru
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Severočeské muzeum Liberec, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Sklářské muzeum, Kamenický Šenov
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Sklářské muzeum, Nový Bor
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Škoda Auto Muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Slezská univerzita Opava
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Slezské zemské muzeum v Opavě
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Správa KRNAP, Krkonošské muzeum - Augustiniánský klášter
 [5] Státní oblastní archivy Státní oblastní archiv v Litoměřicích
 [5] Státní oblastní archivy Státní oblastní archiv v Plzni
 [5] Státní oblastní archivy Státní oblastní archiv v Praze
 [5] Státní oblastní archivy Státní oblastní archiv v Třeboni
 [5] Státní oblastní archivy Státní oblastní archiv v Zámrsku
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Benešov
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Beroun
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Blansko
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Bruntál se sídlem v Krnově
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Česká Lípa
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv České Budějovice
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Český Krumlov
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Cheb
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Chrudim
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Děčín
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Frýdek-Místek
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Havlíčkův Brod
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Hodonín
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Hradec Králové
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Jeseník
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Jičín
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Jihlava
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Jindřichův Hradec
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Karlovy Vary
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Karviná
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Kladno
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Klatovy
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Kolín
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Kroměříž
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Kutná Hora
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Liberec
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Louny
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Mělník
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Mladá Boleslav
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Most
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Náchod
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Nový Jičín
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Olomouc
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Opava
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Pardubice
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Pelhřimov
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Písek
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Prachatice
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Přerov
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Příbram
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Prostějov
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Rakovník
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Rokycany
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Semily
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Strakonice
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Šumperk
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Tábor
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Tachov
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Teplice
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Třebíč
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Trutnov
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Uherské Hradiště
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Vsetín
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Zlín
 [5] Státní okresní archivy Státní okresní archiv Znojmo
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Státní vědecká knihovna Ostrava
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Státní zámek a galerie Duchcov
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Středočeská vědecká knihovna v Kladně
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Technické muzeum v Brně
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Textilní muzeum TIBA
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Třebechovické muzeum betlémů
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Univerzita Palackého v Olomouci
 [5] Archivy vysokých škol a škol Ústav dějin Univerzity Karlovy – Archiv Univerzity Karlovy
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
 [5] Archivy organizačních složek státu a právnických osob zřízených zákonem Ústřední archiv zeměměřictví a katastru
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Valašské muzeum v přírodě, Národní kulturní památka
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Vědecká knihovna v Olomouci
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Vlastivědné muzeum v Olomouci
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Vlastivědné muzeum ve Slaném
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Vlastivědné muzeum, Choltice
 [5] Archivy organizačních složek státu a právnických osob zřízených zákonem Vojenský historický archiv
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Vojenský historický ústav Praha
 [5] Archivy politických stran, občanských sdružení, odborových organizací, organizací zaměstnavatelů apod. Všeodborový archiv Českomoravské konfederace odborových svazů
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Východočeská galerie v Pardubicích
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Východočeské muzeum
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Zámek Březnice
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Západočeská galerie
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Západočeské muzeum v Plzni
 [5] Státní oblastní archivy Zemský archiv v Opavě
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Židovské muzeum v Praze
 [5] Kulturně vědecké instituce (muzea, knihovny, galerie apod.) Znojemská beseda, Znojmo
1.Volba typu archivu
2.Tlačítko pro vyhledání archivu
3.Tlačítko pro zrušení filtrů vyhledávání
4.Tlačítko pro přechod na vyhledávání ve vybraných archivech
5.Zaškrtněte pro přidání archivu do výběru