Pozvánka ke školení archivářů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

od 3. května 2021 přechází národní archivní portál na novou aplikaci (dále NArP 2.0). V současné době je dostupná v testovací instanci na https://portaltest.nacr.cz.

Vzhledem k tomu, že  NArP 2.0 disponuje zcela novým uživatelským rozhraním, je nutné před jeho použitím absolvovat vstupní proškolení, které sestává ze

  1. samostudia,
  2. účasti na společné videokonzultaci uživatelů (achivářů) 25. nebo 30. března 2021 nebo 7. dubna 2021 a
  3. absolvování závěrečného testu.

Materiály a videonávody k samostudiu jsou nyní dostupné na adrese https://podpora.nacr.cz/Skoleni, kam mají přístup všichni archiváři, kteří provádějí nebo v blízké době budou provádět výběr archiválií. V rámci samostudia se přepokládá nácvik činností v NArP 2.0, ke kterému je k dispozici testovací instance portálu na https://portaltest.nacr.cz.

Ve dnech 25. nebo 30. března 2021 od 10.00 do 12.00 se uskuteční společné on-line setkání, kde budou zodpovězeny nejčastější dotazy a proběhne krátké představení portálu.

(Nově přidán termín videokonzultace i 7. dubna 2021)

Odkaz pro registraci na jeden ze dvou termínů https://podpora.nacr.cz/Skoleni/mod/choice/view.php?id=27

(registrace je otevřená do naplnění kapacity 100 účastníků pro každý termín, link na setkání v Zoom obdržíte e-mailem před konáním akce)

Poslední část školení, test uživatele, se uskuteční opět on-line, prostřednictvím Moodle a testového portálu v průběhu dubna, termíny budou vypsány a zveřejněny v Moodle.

Potřebujete-li zřídit přístup do portálu nebo ke školení Národního archivu v Moodle, obraťte se, prosím, na helpnda@nacr.cz nebo na svého lokálního správce (zástupce Národního archivu a zástupci státních oblastních archivů).

Vaše dotazy a postřehy k NArP 2.0 a k možnostem výběru a předávání archiválií do národního digitálního archivu očekáváme na helpnda@nacr.cz.

10.3.2021